Podnikové poradenství

Strategie a řízení

 • Podniková diagnostika a terapeutika
 • Poradenství v oblasti strategického plánování
 • Integrace podnikových funkcí a jednotek
 • Analýza konkurenční pozice a poradenství v oblasti tvorby nové konkurenční strategie
 • Poradenství v oblasti změn podnikatelského modelu
 • Podpora rozhodování

Zvyšování konkurenceschopnosti podniku

 • Analýza hodnotového řetězce
 • Vyhodnocení konkurenceschopnosti podnikových aktivit
 • Analýza konkurenceschopnosti produktů a služeb
 • Efektivní marketingové nástroje
 • Zhodnocení kvality lidského kapitálu
 • Zavedení principů managementu inovací a znalostí
 • Řízení projektů výzkumu a vývoje, spolupráce s vědeckými ústavy

Podnikatelské aplikace

 • Customer Relationship Management
 • Identifikace a vyhodnocení mezer v kvalitě produktů a služeb
 • Zavádění nových směrů v komunikaci se zákazníkem
 • Metody řízení dodavatelských-odběratelských vztahů
 • Mapování podnikových procesů

Poradenství dle požadavků klienta

 • Snižování nákladů podnikových činností
 • Zvyšování efektivity podniku a jeho částí
 • Získávání nových znalostí a zvyšování kvalifikace pracovníků
 • Zvyšování konkurenceschopnosti