Ekonomické poradenství

  • pomoc při vzniku nové společnosti (pomůžeme se zvolením vhodné právní formy společnosti, s vytvořením její organizační struktury a strategie, s tvorbou podnikatelských záměrů a koncepcí)
  • stanovení zdrojů financováni a zpracování podkladů pro úvěry, půjčky či leasingy
  • poradenství při přeměnách a zániku společnosti
  • účetní poradenství pro aktivní podnikatelské subjekty
  • pomoc při přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví
  • pomoc při nákupu či prodeji podniku, případně při fúzi
  • kontrolu a prověrku účetnictví
  • finanční poradenství a vypracování finanční analýzy podniku

Poskytneme informace v oblasti řízení společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy upravujícími postavení a fungování Vaší firmy, budeme Vaši společnost zastupovat před bankovními a správními institucemi.

Společně vyhodnotíme celou situaci a zdůrazníme rizika Vašeho podnikání. Vybereme nejvhodnější variantu postavení podniku na trhu.