Daňové poradenství

Zpracujeme pro Vás všechny druhy daňových přiznání, poradíme Vám v obchodních záležistostech z daňového hlediska či zastoupíme Vás v rámci daňového řízení u finančních úřadů, registrujeme Vám k daním v zahraničí. Svěřte se do rukou daňových odborníků, kteří Vám nabízejí svoje zkušenosti a znalosti v plné šíři daňové soustavy. Každá Vaše obchodní transakce přináší nové příležistosti, ale i jistá rizika - a to i z daňového hlediska. V ámci služeb daňového poradenství Vám pomůžeme nastavit vaše obchody z daňového pohledu tak, aby došlo k minimalizaci těchto rizik v budoucnosti. Naše služby budou přínosem pro Vaše každodenní i mimořádné obchodní transakce.

Zpracování daňových přiznání k:

  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z přidné hodnoty včetně souhrnného hlášení a nově kontrolního hlášení
  • daň z přidané hodnoty v Německu, Rakousku a na Slovensku vč.
  • daň silniční
  • daň z nemovitých věcí
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • spotřební daň
  • vyúčtování zálohové daně z příjmů
  • vyúčtování srážkové daně jak právnických tak fyzických osob